exploring

Sometimes I start with a new idea or technique, but the work doesn’t always get past the exploring stage. I might pick it up again at some other time, though.

Soms begin ik met een nieuw idee of techniek, maar het werk komt niet altijd verder dan de uitprobeerfase. Maar misschien dat ik er nog een keer mee verder ga.

———-

click the arrow in the sidebar/klik op het pijltje in de zijkolom