‘sequins’ no. 2

© Meta Heemskerk - ArtistThis is the second large ‘sequins’ piece that I made and of which I showed a detail in the previous post. The copper circles are attached like sequins to a piece of felt. The top is a piece of thin MDF that I painted black.

I printed and coloured ten sheets of copper foil, on both sides, so this left me with much more different patterning and colour than what I used for the first ‘sequins’ piece. That’s why the result is more busy. Varying the direction of the sequins wasn’t very successful, it made it too busy and cluttered, and I ended up with just two different halves again. So I made the piece a little different from the first by adding the T-shaped top.

I like the effect of the light on these pieces, but it’s not possible to capture it in a photo. This light and shadow effect makes the piece very lively and although in the photo the black top seems to be a little dominant, when looking at this piece in real the top in fact does ‘calm’ the busy copper.

Dit is het tweede grote ‘pailletten’ werk dat ik heb gemaakt en waarvan ik een detail liet zien in mijn vorige berichtje. De koperen cirkels heb ik als pailletten op een stuk vilt vastgezet. De bovenkant is een stuk dun MDF dat ik heb zwart geverfd.

Voor dit werk heb ik tien vellen koperfolie aan beide zijden bedrukt en gekleurd en dit leverde veel meer verschillende patronen en kleur op dan wat ik voor het eerste ‘pailletten’ werk had gebruikt. Daarom is het resultaat veel drukker. Variatie in de richting van de pailletten was niet zo’n succes, daardoor werd het nog drukker en een beetje te rommelig, het zijn weer gewoon twee verschillende helften geworden. Dus heb ik dit werk anders gemaakt dan het eerste door de T-vormige bovenkant.

Ik vind het effect van licht op deze werken erg mooi, maar het is niet goed mogelijk om dat in een foto te vangen. Het licht en schaduweffect maakt dit tweede werk heel levendig en hoewel in de foto de zwarte bovenkant nogal dominant lijkt te zijn, ‘kalmeert’ het in werkelijkheid juist het drukke koper.

5-2-17