how I make


In making my art I can combine the need to express myself in a free and intuitive manner and my love for crafting, which usually requires more patience and concentration.

For a while now, I have been exploring the possibilities of metal, in particular copper, but also steel, aluminium, zinc, or brass read more

Bij het maken van mijn kunst kan ik de behoefte om mezelf op een vrije en intuïtieve manier uit te drukken combineren met mijn liefde voor handwerk, wat meestal meer geduld en concentratie vereist.

Al een poosje ben ik bezig de mogelijkheden te onderzoeken van het werken met metaal, vooral koper, maar ook staal, aluminium, zink of messing lees meer

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren